OCD atau Obsessive Compulsive Disorder adalah penyakit mental yang membuat penderitanya mempunyai pemikiran yang sifatnya berulang.