Gyeongju pernah menjadi ibu kota Kerajaan Silla selama lebih dari seribu tahun, kota di Korea Selatan yang kaya akan sejarah dan budaya.